Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 
 

 

 • Shadow of Chernobyl :

Úvod

Po výbuchu atómovej elektrárne sa v okolí Chernobylu vytvorila zóna, ktorá je plná dravých mutantov, nebezpečných anomálií rôznych druhov a najmä cenných artefaktov a stalkerov, ktorí po nich v zóne pátrajú. Títo Stalkeri v zóne pátrajú po artefaktoch, ktoré sa vytvorili pri rôznych anomáliách a mimo toho, že poskytujú rozličné účinky svojim nositeľom, majú tiež značnú hodnotu a peniaze sú cieľom pre ich zbieranie a následný predaj. Mimo stalkerov je v zóne viacero ľudských skupín, ktoré tu majú svoje vlastné ciele, tiež sú tu banditi, ktorí sa chcú priživiť na komkoľvek a svoje poslanie si tu plní aj armáda.
Vzhľadom na to, že Zóna je plná nebezpečenstva, sú jej obyvatelia vždy ozbrojení a nedôverčiví, preto nečakajte vrelé privítania. Vašimi spojencami sú zo začiatku len ďalší stalkeri, pretože žijú ako istá komunita, riadiaca sa svojimi vlastnými pravidlami. No ani okoloidúci stalker za vás nebude nasadzovať život, pokiaľ o vás nič nevie. Môžete si budovať istú reputáciu pomáhaním iným stalkerom a tak si z nich spravíte priateľov.
Vy ste jeden z týchto stalkerov, no neviete presne, kto ste. Polomŕtveho vás našiel iný stalker a priniesol vás k obchodníkovi Sidorovichovi. Viete len, že pátrate po stalkerovi menom Strelok. Takže to je váš hlavný cieľ a môžete skúmať oblasť, zbierať artefakty ...

Úlohy

Plnené úlohy sú zväčša rovnaké, niečo získať, či nájsť a priniesť, alebo niekoho zabiť. Väčšinou máte označené presné miesto na mape, kam máte ísť. Výnimkou sú úlohy, kde máte nájsť napríklad artefakt, alebo časť zvieraťa/mutanta – v takom prípade musíte pátrať sami. Niektoré úlohy sú umiestnené až vo vzdialenejších oblastiach, tak si premyslite ich prijatie, na úlohy máte totiž časový limit, prípadne sa ešte necítite pripravený pre cestu na veľkú vzdialenosť.

V návode je spísaný len priamy postup hrou po jednotlivých oblastiach pri plnení úloh hlavnej príbehovej línie.

Život, boj a anomálie

V jednotlivých oblastiach musíte byť opatrný. Máte síce zbrane, no zbrane nie sú najpresnejšie, či najspoľahlivejšie. Preto využívajte vždy prostredie, kryte sa a snažte sa nebežať v ústrety nepriateľskej streľbe. Tiež sa oplatí postupovať nenápadne a využiť moment prekvapenia. Je možné tiché prikrádanie sa a bodnutie nožom, alebo strela zo zbraňou s tlmičom priamo do hlavy. Pre tichý postup si sledujte ukazovatele viditeľnosti a hluku, ktorý vydávate. Hluk môžete znižovať plížením sa (dva módy, shift a ctrl + shift) a viditeľnosť skrývaním sa. Rovnako je výhodný aj beh, ktorým sa môžete rýchlo presúvať v prípade, že vás odhalia a ste na mieste, kde sa nemôžete veľmi dobre kryť.
Pri boji mierte nepriateľom najviac na hlavu. Pri boji môžete byť vážnejšie zranený a začnete krvácať, čo sa vám zobrazí symbolom kvapky v pravom dolnom rohu. Vtedy použite obväzy na zastavenie krvácania, inak budete strácať život. Pri slabšom krvácaní môžete tiež počkať a po chvíli sa samo zastaví. Čakaním sa vám tiež obnovuje život, ale veľmi pomaly, preto sa na to nedá veľmi pri bojoch spoliehať.
V pravom dolnom rohu sa vám môžu ešte zjaviť symboly radiácie a príboru. Príbor značí, že ste hladný a tak stačí zhltnúť pár konzerv, či chlebov a ste nasýtený. S jedlom netreba príliš šetriť, lebo nie je drahé a pomerne často ho nájdete u zabitých nepriateľov a ako doplňovač života sa nehodí. Symbol radiácie sa vám objaví, ak necháte svoju postavu príliš dlho vystavenú radiácii. Niektoré oblasti sú radiáciou priamo zamorené a taktiež radiáciu vyžarujú niektoré anomálie. Vždy ste upozornený na jej prítomnosť, takže sa od nej držte ďalej. Na zníženie radiácie potrebujete antiradiačné sérum, ktoré sa vyskytuje menej a je v strednej cenovej úrovni pri nákupe, ale zbaví vás radiácie kompletne. Po menších dávkach vám radiáciu z tela odstraňuje vodka. Tá je lacnejšia, častejšie ju nájdete, no po jej vypití na vás zaúčinkuje aj alkohol a ovplyvní vnímanie.
Pri postupe narazíte aj na množstvo anomálií rozličného druhu (blesky, radiácia, gravitačné), ktoré ohrozujú aj vás, no môžete ich využiť aj vo svoj prospech, keď tam nalákate nepriateľa. Vidíte ich ako poruchu priestoru a keď sa k nim priblížite budete varovaný rozzrneným obrazom. Pokiaľ sa vyhnete priamo centru anomálie, môžete takto prebehnúť po jej okraji bez zásahu.

Výbava

Vždy sa vhodne zásobte. Pamätajte, že nemôžete uniesť viac, než 50kg vybavenia, čo sa zo začiatku zdá celkom v pohode, no aj munícia, či lekárničky, ktoré sú ľahké, spravia svoje pri väčšom množstve. Preto majte len dôležité zbrane a muníciu vhodnú do nich. Rôzne zbrane totiž využívajú rozličnú muníciu. Taktiež majte lekárničky. Sú tri druhy, červené, ktoré liečia zranenie, modré, ktoré liečia zranenie a zastavia krvácanie a žlté, ktoré liečia, zastavia krvácanie a znižujú účinky radiácie. Štandardom je nosiť hlavne červené, ktoré získavate najčastejšie a preto okrem nich noste aj obväzy, ktoré zastavujú krvácanie a tiež nejaké antiradiačné lieky, alebo vodku, ktorá taktiež znižuje účinky radiácie. Tiež majte so sebou pár kusov jedla, aby ste sa zbavili hladu.
Pri výbere zbraní si všímajte ich štatistiky. V prvom rade preto, aby ste zistili, ktorá zbraň je vhodnejšia (presnosť, rýchlosť), ale tiež pre opotrebovanosť. Viac opotrebované zbrane majú skôr tendenciu sa pri streľbe zaseknúť, strieľajú nepresnejšie a niekedy aj pomaľšie. Preto aj pri predaji sa pri rovnakom druhu zbraní zbavujte tých najopotrebovanejších.
Niektoré časti zbraní, ako zameriavač, tlmič alebo prídavný granátomet môžete odmontovať, čo sa hodí, ak chcete predať opotrebovanú zbraň, alebo namontovať ich na kvalitnejšiu zbraň.
Predmety získavate samozrejme klasickým zabíjaním nepriateľov, ktorých oberáte o ich výbavu. Z tej si necháte čo sa vám hodí a čo nepotrebujete, predáte u obchodníkov, u ktorých si tiež môžete dokúpiť čo potrebujete. Nejakú odmenu tiež dostanete za plnenie úloh. Tiež rozbíjajte krabice a otvárajte malé kufríky, v ktorých sa tiež môže objaviť nejaká výbava.
Ďalším spôsobom pre nabaľovanie sa je vyberanie ukrytých zásob. Prezerajte každú mŕtvolu (nielen tých, čo sami zabijete, ale aj mŕtvoly, na ktoré narazíte). Pri prehliadke niektorých získate od nich správu, kde ukryli zásoby, ktoré niesli a z rozličných dôvodov ich nevzali so sebou. Tieto miesta sa vám potom zobrazia na mape (v rozličných oblastiach, nie vždy v tej, kde ste vy) a vám už len stačí sa po ne potom zastaviť.
Medzi výbavu patria aj artefakty. Tie majú rôzne vlastnosti a môžu vylepšovať niektoré vaše atribúty. No zároveň s pozitívnymi majú aj negatívne účinky (môžu napríklad zvyšovať odolnosť proti radiácii, no zvyšujú krvácanie, alebo znižujú odolnosť pri zásahu) a tak je na vás, či sa vám niektoré oplatí používať. Artefakty môžete získať najmä v okolí anomálií. Neraz sú priamo v ich centre, odkiaľ ich môžete vziať, vytlačiť, či odstreliť pre bezpečnejšie získanie.

 

 • Kordón

 

Začínate v oblasti Kordón, čo je okrajová oblasť Zóny. Nečíha tu až tak veľa nebezpečia ako v iných oblastiach, no na druhej strane tu nie je ani tak veľká korisť. Keď vyjdete z podzemného bunkra obchodníka Sidorovicha, tak ste hneď pri malej osade nováčikov stalkerov, ktorých vedie ich vodca Wolf - Vlk.
V tejto oblasti máte ešte na západnej strane starý mlyn a na východnej usadlosť. Pod táborom na juhu je armádne stanovisko a východ zo Zóny. Severná časť tejto oblasti je odrezaná od južnej vlakovým násypom. Prejsť sa dá popod most, naľavo je tunel vedúci popod násyp. V ňom je elektrická anomália objavujúca sa postupne v časových úsekoch, tak sa dá postup naplánovať. Napravo od mostu je zas na vzdialenom konci násypu pretrhnuté pletivo, kadiaľ sa dostanete na druhú stranu úplne bez problémov (len nezájdite príliš na kraj, je tam silná radiácia).
V severnej časti je na západe farma a na východe sú dve budovy. Na konci severnej časti, kde je prechod do susednej oblasti je malé stanovisko.
Hlavné úlohy vám dáva Sidorovich. On aj vodca Wolf vám tiež môžu zadať pár vedľajších úloh. Sú to bežné veci, ako zlikvidovať pár diviakov na mieste skládky, pobiť mutantov na farme, nájsť brnenie (túto úlohu má Nimble, ktorého zachránite u banditov. Na konci slepej bočnej cesty od usadlosti je zasypaný tunel, v ktorom nájdete brnenie), nájsť chvost pseudopsa (jeden je pri brnení spomínanom vyššie a ďalší sú až v severnej časti za násypom), či priniesť konkrétny artefakt. Ďalšie Sidorovichove úlohy, ako zabiť chlapíka, čo sa vydáva za jeho agenta, už budete musieť splniť v iných oblastiach.


1. Získaj Šikuľov flashdisk

Prvú úlohu vám Sidorovich zadá hneď na začiatku. Máte mu priniesť flashdisk od jeho prieskumníka Šikulu (Nimble). Pred začatím môžete prehľadať budovy v osade, najmä pivnice a povaly a nájdete aspoň pár vecí do začiatku. Môžete si prilepšiť dobrým brnením. Za Wolfom vylezte po rebríku na povalu, no nevstupujte do nej a prejdite zohnutý po rímse na bok a na strechu. S rozbehom preskočte na strechu susedného domu (pri ceste von z tábora) a na nej prejdite na jej zadnú časť. Tam cez dieru v streche rozbite krabicu na povale a z krabice si vezmite brnenie. Taktiež môžete z vraku auta vyskočiť na strechu susednej budovy a nájsť tam nejaké bonusy.

A. Porozprávaj sa s Vlkom

Máte si pohovoriť s Vlkom. Stojí pri budove pred ohniskom, kde ho ľahko nájdete. Povie vám, že skupina, v ktorej bol aj Šikula - Nimble, bola napadnutá banditmi a jeho zajali. Nemá dosť ľudí na to, aby ho mohol zachrániť, no ak sa nebojíte, poverí tým vás. Máte sa spojiť s jeho skupinou. Tiež dostanete nôž a pištoľ.

B. Stretni sa so stalkermi

Vydajte sa po ceste z tábora na hlavnú cestu a po nej doľava. Po chvíli pôjdete okolo pár naskladaných panelov pri maringotke. Choďte do maringotky a nožom zničte bedničky, v jednej by mala byť pištoľ s tlmičom. Vyjdite von, je tam jedno telo. Mŕtvola má pri sebe lekárničku. Potom je tam ranený Tolik. Dajte mu lekárničku, čo ho uzdraví (a spraví z neho vášho priateľa). Dozviete sa, že bol v skupine s Nimblesom, keď ich prepadli. Pokračujte ďalej po ceste ponad podchod a za podchodom sú napravo na kopci pri kríkoch traja prieskumníci, ktorých vedie Petruha. Povie vám, že v komplexe poniže je sedem, až osem banditov, ktorých musíte zlikvidovať. Môžete mu povedať, nech zaháji útok a všetci traja sa vrhnú na banditov. Môžete im pomôcť, alebo počkať, kto vyhrá. Taktiež mu môžete povedať, nech to nechá na vás a sami sa vydajte k banditom. To vám poskytne moment prekvapenia a pár ich môžete nenápadne zložiť (zvlášť, ak už máte pištoľ s tlmičom).

C. Zabi banditov v Auto-Parku

Budovy sú dosť zničené a tak vám to poskytne dosť možností pre krytie a útok. Pri otvorenejšej paľbe sa nesnažte hneď dostať dovnútra komplexu, aby vás neobkľúčili a útočte radšej z istejších miest, kým neskosíte aspoň pár banditov. Ostatných už potom dorazte.

D. Porozprávaj sa so Šikulom

Keď pobijete všetkých banditov, choďte do budovy naľavo a tam sa krčí zajatý Šikula. Keď sa k nemu priblížite, je už zachránený, tak ho oslovte. Odovzdá vám flashdisk a môžete si od neho vziať jednu vedľajšiu úlohu.

E. Dones flashdisk Sidorovichovi

Vráťte sa do osady a oznámte Wolfovi, že ste pomohli jeho ľuďom a dá vám istú odmenu. Flashdisk vezmite naspäť do podzemného bunkra a odovzdajte ho Sidorovichovi. Od neho a aj od Wolfa môžete odteraz prijímať vedľajšie úlohy.


2. Získaj dokumenty

Sidorovich chce nejaké dokumenty a popri tom, ak prijmete túto úlohu, tak vám poskytne možnosť získate nejaké informácie o Strelokovi. Taktiež si s ním teraz môžete pohovoriť o tejto oblasti a celkovo z neho vytiahnuť nejaké informácie.

A. Stretni cestovníka

Máte zájsť za Sidorovichovým známym, ktorý vám má ukázať, ako sa dostať bezpečne do severnej časti oblasti. Je pri podchode naľavo od zničeného železničného mosta. V podchode sú elektrické anomálie.

B. Dostaň sa cez podchod

Anomálie sa objavujú v časových intervaloch a dá sa načasovať prechod podchodom na druhú stranu. Môžete si to skúsiť. Pri popise oblasti Kordón sú popísané ďalšie možnosti, ako sa dostať na druhú stranu, teda prejsť z východného kraja. Na druhej strane máte úlohu splnenú.

3. Zisti niečo o Strelokovi od Líšky

Keď sa dostanete na druhú stranu koľajníc, ozve sa vám Sidorovich a povie vám o stalkerovi menom    Líška - Fox, ktorý je v tejto oblasti a má informácie o Strelokovi.

A. Nájdi Líšku

Choďte na východnú stranu k dvom opusteným budovám. V jednej z nich leží na zemi zranený Fox. Dajte mu lekárničku. Keď sa preberie, chvíľu si počkajte a dorazí niekoľko psov. Pomôžte mu ich zabiť.

B. Zisti niečo o Strelokovi od Líšky

Potom, čo ste mu dvakrát pomohli ho oslovte a dostanete odmenu a tiež aj informáciu o Strelokovi. Nevie o ňom veľa, ale pošle vás za Seriym. Ten by mal vedieť viac.
Teraz sa musíte presunúť do oblasti Smetiska. Vydajte sa na severný koniec oblasti. Tam je malé stanovisko umožňujúce prechod do ďalšej oblasti.

 • Smetisko

Táto oblasť je križovatkou spájajúcou štyri ďalšie oblasti (vrátane oblasti Kordón, odkiaľ ste prišli). Zo začiatku je naľavo vrakovisko vozidiel. Oproti je na východe lesík. Povyše vrakoviska, nad kopcom odpadu je tiež na západnej strane veľká vlaková hala.
V oblasti sú tri veľké kopce odpadu. Na týchto kopcoch je celkom dobrá úroda artefaktov, ale sú (a najmä ich vrcholy) silne zamorené radiáciou takže musíte zvážiť pre a proti pri love artefaktov. Inak sa dajú kopce v pohode obísť, takže vás bezprostredne neohrozujú.
Napokon je tu už sever a severovýchod. Najprv pri ceste narazíte na zničenú fabriku. Za ňou je prechod do oblasti Temné údolie. Úplne na severe je tábor hnutia Duty.

4. Stretni Seriya

Hneď po vstupe do oblastí narazíte na ceste na stalkera Juríka, ktorého obkľúčili traja stalkeri. Pomôžte mu ich zlikvidovať a máte z neho kamoša. S ním môžete zájsť obďaleč na vrakovisko. Už ste mohli začuť rádiovú správu s volaním o podporu. Na vrakovisku oslovte Besa a povie vám, že sa chystá útok banditov zo západu. Ponúknite im pomoc a choďte na západnú stranu vrakoviska. Nájdite si vhodnú pozíciu a likvidujte banditov, ktorí sem o chvíľu vtrhnú. Po úspešnej likvidácii banditov si pohovorte s Besom, ktorý vás odmení a ak chcete, podá vám aj informácie o oblasti. Potom pokračujte ďalej.

A. Zisti niečo o Strelokovi od Seriya

Postupujte cestou na sever a na západnej strane je za prvým kopcom odpadu vlaková hala. Vbehnite tam a oslovte Seriya, ktorý vám tiež nedá presné informácie o Strelokovi, no pošle vás za svojim kontaktom menom Krtek a tiež vám dá finančnú odmenu.
Z haly len vyjdite von na západ.
Pokračujte cestou do oblasti Agroprom.

 • Agroprom Research Institute


Táto veľká oblasť má dve komplexy budov. Uprostred je stará fabrika. V juhozápadnej časti je budova výskumného inštitútu s priľahlými budovami. Napravo od vstupu stojí za zmienku vlakový tunel. Je to trať, ktorá spája fabriku s halou v susednej oblasti Smetisko. V tuneli je veľké množstvo artefaktov, ktoré, ak sa vám už nehodia, môžete aspoň speňažiť. No je tam zároveň silná koncentrácia anomálií, takže opatrne.
Severná oblasť je vcelku pustá. V severozápadnej časti je ešte malé jazero, okolo ktorého si dávajte dosť pozor na radiáciu. Nájdete tu pár artefaktov a uprostred vody je maringotka, v ktorej sídli vojak Gritsay. Ten vám môže povedať o katakombách. Spájajú viaceré časti tejto oblasti. Veľa o nich nevie, no na mape vám aspoň vyznačí jednotlivé vstupy. Tiež vám dá mapku inštitútu, až ju budete potrebovať.

5. Nájdi a zachráň Krteka


Seriy vás poslal za Krtekom. Len čo sa priblížite k prvému komplexu budov, začujete volanie o pomoc.

A. Pomôž stalkerom odraziť armádu

Za múrmi uprostred komplexu je prestrelka medzi stalkermi a armádou. Krtek je ukrytý v ľavej budove, no aby mohol víjsť, musíte zlikvidovať vojakov pri vstupe do budovy. Nezabudnite si od nich vziať lepšie zbrane a s nimi majte tiež na pamäti, že si môžete prepínať medzi polo a automatickou streľbou, kde sa streľba jednotlivými nábojmi bez trhania hlavňou hodí najmä na vzdialenejšie ciele. Nemusíte vpadnúť priamo do víru boja hneď z prvej strany. Môžete si obísť múry a pohľadať iný vstup a tak sa dostať k vojakom odzadu.

B. Nájdi Krtka

Keď zabijete vojakov pred vstupom, tak sa na vnútornom dvore objaví Krtek. Zájdite za ním. Poďakuje vám, no hneď sa chce presunúť, tak vás vyzve, aby ste šli za ním. Nasledujte ho na západnú stranu za komplex. Tam zastane pri kanáli. Zatiaľ doň nevstupujte, ale oslovte Krteka. Povie vám, čo vie.

6. Nájdi Strelokovu skrýšu

Keď dohovoríte s Krtekom, tak vlezte do kanála, ktorý je hneď pri vás. Dostanete sa do podzemných chodieb, ktoré spájajú viaceré miesta v tejto oblasti. V kanáloch máte nájsť Strelokov úkryt. V tmavom prostredí kanálov nezabudnite, že máte baterku (L).
 

 • 1 - Vstup
 • 2 - Strelcova skrýš
 • 3 - Východ

A. Nájdi skrýšu

Vojdite do prvej miestnosti. V nej sú naľavo schody vedúce do chodby s elektrickou anomáliou. Je to síce cesta, ale nechoďte tam. Existuje skratka. Odíďte teda jedinou druhou cestou, prejdite k točitým schodom a nimi zbehnite dole. Tam prejdite do väčšej chodbovitej haly. Z nej na druhej strane prejdite do užšej polkruhovej chodby, z ktorej vedú tri východy. Dva vedú do ďalšej polkruhovej chodby nad ňou, tak tam prejdite. V tejto chodbe je na stene medzi oboma prechodmi otvor, okolo ktorého sú naskladané krabice. Vstúpte do otvoru a vylezte hore rebríkom. Dostali ste sa do Strelokovho úkrytu.

B. Prehľadaj skrýšu a nájdi informácie o Strelokovi

Prehľadajte jeho úkryt, kde môžete nájsť artefakt Fireball, brnenie, muníciu a lekárničky. Pozrite sa, ale hlavne na stenu za stojanom s mapou. V stene za mapou je otvor a v ňom flashdisk. Vezmite si ho a získate informácie. Spustí sa nahrávka ktorú nahral niekto s menom Duch (Ghost) a spomína tam aj Streloka a ďalšieho stalkera menom Tesák, ktorý je vraj, podľa nahrávky, mŕtvy.

C. Dostaň sa z podzemia

Vráťte sa naspäť dole do tunela. Teraz treba ísť po dokumenty. Môžete sa vrátiť tak, ako ste prišli a vstúpiť do oblasti po povrchu, alebo sa môžete dostať priamo dovnútra cez podzemné tunely. V tom druhom prípade sa vráťte do predošlej polkruhovej chodby a z nej pokračujte do susednej, kde ste zatiaľ (zrejme) ešte neboli. Na konci chodby postupujte nahor točitým schodiskom. Nechoďte úplne hore, no v polovici schodov vstúpte do chodby a na jej konci vylezte rebríkom na povrch.

7. Nájdi dokumenty

Potom, čo ste pre seba získali nejaké informácie o Strelokovi, je čas vydať sa na úlohu, ktorú od vás chcel Sidorovich. Dostaňte sa do komplexu z povrchu, alebo cestou z podzemia.

A. Získaj dokumenty

Nech ste už prišli akokoľvek, vstúpte do najväčšej budovy. Vyjdite na tretie poschodie a tam v jednej miestnosti nájdete na stole kufrík s dokumentami.

B. Vypočuj si Sidorovichovu správu

Po získaní dokumentov ste dostali správu, že sa za vás nejaký Barman prihovoril u členov Duty v oblasti Smetiska. Vráťte sa preto do oblasti Smetiska. Prejdite do oblasti Smetiska.
Tu choďte na sever, kde majú tábor členovia Duty. Zájdite za vodcom pri bráne a oslovte ho. Za príhovor Barmana vám otvoria bránu. Prejdite.
V časti Bar len zájdite do baru u 100 radov a Barmanovi odovzdajte dokumenty. Dostanete odmenu vrátane stalkerského brnenia.

 • Bar


Pri vstupe vám môže seržant Kitsenko poskytnúť nejaké informácie o oblasti. Z oblasti je možný prechod ďalej do Rostoku a do Armádnych skladísk.
Taktiež je tu tábor skupiny Duty, vo východnej časti (Do ktorého sa dostanete neskôr v príbehovej línii), bar u 100 radov a aréna. V komplexe nájdete aj pár stalkerov. V bare je pre vás podstatný Barman. Nielen kvôli nápojom, ale súvisí s príbehovými misiami, môžete pre neho plniť vedľajšie a taktiež je to díler, takže opäť môžete predávať a dopĺňať si výbavu. V bare tiež nájdete pár stalkerov, ktorí majú pre vás ďalšie vedľajšie úlohy.
V bare je tiež týpek menom Snitch. Ponúka na predaj dôležité informácie.
V aréne môžete bojovať o peniaze. Nepriateľmi sú rozliční stalkeri. V kancelárii arény je Arnie, u ktorého sa žiadajú zápasy a vyberá výhra. Pri ňom je krabica, do ktorej sa uložia všetky veci, ak sa vstupuje do arény. V aréne sa bojuje vždy len s tým, čo dajú k dispozícii. Zväčša je to len jedna zbraň s istým počtom nábojov a konkrétny typ brnenia. Aréna je obrovská hala s množstvom naskladaných krabíc a materiálu a každý súper začína na opačnej strane arény. Dá sa priamo rozbehnúť a útočiť, no lepšie je pomaly sa plížiť popri krabiciach a využívať prostredie. Nájsť si vhodnú pozíciu a páliť. Postupne čaká zápas s jedným nepriateľom, potom s dvoma a s tromi, dvoma vojakmi spetsnazu, šiestimi banditami a so skúseným stalkerom v exoskeletone. Napokon čaká súboj piatich stalkerov s dobrými zbraňami a bojuje každý proti každému. Výhry sú od 1000 RU po 10 000 RU, takže sa to oplatí.

8. Porozprávaj sa s Barmanom
 

Keď v bare u 100 radov odovzdáte dokumenty Barmanovi, povie vám, že potrebuje ďalšie. Tie sú v oblasti "Dark Valley". Dá vám jeden elektronický kľúč a povie, že potrebujete ešte jeden a ten tam máte tiež získať. (Pred návratom si môžete tiež vziať v bare u 100 radov úlohu od chlapíka z Duty menom Brome. Chce, aby ste mu priniesli zbraň a to práve z oblasti, kam idete).
Vráťte sa preto do oblasti Smetiska a vstúpte do Temného údolia. Pred cestou sa zásobte antiradiačnými prostriedkami a prípadne artefaktmi, ktoré znižujú radiáciu, pretože oblasť pri prechode medzi oblasťami je dosť zamorená radiáciou.

 • Temné údolie
   

Temné údolie je veľká a celkom tmavá oblasť s perfektnou, až zdrcujúcou atmosférou. V severnej časti je veľké stavenisko. Na východe je budova. Južne je jazierko uprostred ktorého si na ostrovčeku dávajte pozor na radiáciu. Dole na juhozápade je stará prasačia farma.

A. Zachráň člena Duty


Hneď pri vstupe do oblasti je člen Duty menom Náboj. Práve vyspovedal raneného banditu a keď prídete, tak vás požiada o pomoc. Jeho kolegu zajali banditi a chystajú sa ho previesť do svojho tábora a on ho chce zachrániť. Nasledujte ho k ceste. Schová sa za prekážku pri ceste a povie, aby ste čakali na jeho výstrel. Schovajte sa na druhej strane a počkajte si. O chvíľu príde jeho kolega Vanya Cézar a za ním pôjdu dvaja banditi. Keď na nich Náboj vystrelí, tak mu ich pomôžte zabiť. Potom dostanete odmenu, peniaze a veľmi užitočný zameriavač od Náboja, ktorý si môžete nasadiť na útočné pušky a tak ľahšie z diaľky likvidovať nepriateľov.
Taktiež sa od nich dozviete, že ich tretieho druha zajali v základni na severe a boli by radi, keby ste ho oslobodili. Stačí ho nájsť a vypustiť z väzenia. Popísané je to nižšie pri postupe základňou.

B. Dostaň sa do tábora

Musíte sa dostať na sever. Tam sa pohybuje bandita Borov, ktorý má vraj druhý elektronický kľúč. Do severnej časti sa dostanete klasicky cez bránu na severovýchodnej strane. Druhý spôsob je nenápadnejší – na severozápadnej strane, zvonku za múrom pri stoke, je odpadová rúra. Vlezte do nej, prelezte do kanála a z neho hneď do potrubia naľavo. Na jeho konci ste schovaný za budovami.

B. Získaj druhý elektronický kľúč 

Prehľadajte oblasť, ak chcete. V jednom sklade sú 2 artefakty, asi 10 vodiek a jedno brnenie Duty, PSZ-9 ktoré je pre tú časť hry kde ste teraz výborné brnenie. Inak vstúpte do veľkej budovy, do garážovej haly. (Ak ste si vzali v bare u 100 radov úlohu od Bromeho, tak tu, alebo v susednej budove bude bandita so zbraňou, ktorú chce, tak si ju už len vziať a zaniesť mu ju). V garáži vybehnite po schodoch na ochodzu a po spojovacom prechode prejdite do susednej tehlovej budovy. Tam vybehnite pár schodíkmi, prejdite doprava a chodbou na koniec k ďalším schodom. Zbehnite nimi o poschodie nižšie a dole máte dve cesty. Naľavo je cesta k väzňovi (Naľavo prejdete pár miestností a narazíte na schody nadol, ktoré vás dovedú k väzňovi). Pri mrežiach stlačte tlačidlo, čím ich otvoríte a už len oslovte Dutyera menom Serega, poďakuje vám a povie vám aj nejaké informácie, takisto mu môžte dať jednu zo svojich nepotrebných zbraní) a napravo je chodba s dierou v stene na konci, cez ktorú sa dostanete do dvojposchodovej haly. V nej vyjdite hore schodmi a v ľavej časti v bočnej miestnosti je Borov.

(Je tu ešte jedna cesta, len čo v severnej časti vstúpite do garáže, choďte naľavo k oknám a vyskočte nimi von. Ste hneď pred budovou. Napravo je pletivo opreté o okno, tak po ňom vybehnite a vlezte dnu oknom. Ste rovno pri schodoch vedúcich k väzňovi a zároveň pri chodbe vedúcej do haly).
Keď Borova zabijete, prezrite ho a získate druhý elektronický kľúč.

C. Dostaň sa preč

Máte sa dostať von, no to je zrejme samozrejmé. Môžete použiť tunel, ako vám radí mapka (dole schodmi spred izby na dvor a do susednej časti, kde je vstup do tunela), no môžete vyjsť akýmkoľvek spôsobom budete chcieť.

D. Prehľadaj budovu na východe

Vonku choďte teraz do východnej časti oblasti, kde je ďalšia budova, smerom od vstupu do tejto oblasti. (Na najvrchnejšom poschodí nájdete RPG-7 a ak sa postavíte zvonka pred bránu, pôjdete doľava a na vyleziete na bledú vežu tak v nej nájdete gitaru, rádio a jeden užitočný artefakt - Easter Egg. S gitarou sa nedá nič robiť, to isté s rádiom, jediné je že sa dajú zobrať a predať). Tu sa dostaňte po prízemí do vnútornej časti a tam zbehnite schodmi do podzemia. Na konci podzemnej chodby otvorte oboma elektronickými kľúčmi (od Barmana aj od Borova) dvere a vstúpte.

 • Podzemie

Podzemie, v ktorom sa práve nachádzate. Sú v ňom anomálie, inak je oblasť celkom prázdna. V oblasti sú gravitačné anomálie a niektoré predmety levitujú. V podstate to môžete ignorovať, ale niekedy do vás tie predmety vrazia.

9. Získaj dokumenty

Po vstupe prejdite pár miestnosťami a narazíte na zavreté dvere s číselným zámkom. Musíte získať správny kód.

A. Zisti kód na otvorenie dverí

Postavte sa chrbtom k dverám s kódom a choďte do dverí oproti vám. Za nimi do dverí napravo a pokračujte chodbou (napravo budete mať ešte jedny dvere, kde je šatňa. Prezrite si tam všetky skrinky, nájdete oblek, útočnú pušku AK 74/2 s prídavným granátometom a pár granátov do neho). Na jej konci vstúpite do miestnosti a v nej za dverami naľavo je mŕtvola zamestnanca laboratória. Prezrite si ju a získate kód 1-2-4-3.

B. Otvor dvere s kódom

Vráťte sa s kódom naspäť k zavretým dverám, vyťukajte ho na klávesnici pri dverách a tie sa vám otvoria. Prejdite nim a zbehnite dole schodmi.

10. Získaj dokumenty

Keď zbehnete dole schodmi do spodnejšej časti laboratória, napravo máte ďalšie dvere, ku ktorým potrebujete číselný kód, takže sa ho vydajte hľadať.

A. Zisti ďalší kód na otvorenie dverí

V tejto časti vám stačí zájsť do najsevernejšej časti, čo je veľká hala vyčnievajúca nad ostatnými malými miestnosťami. Prezrite si halu. Nájdete tu RPG-7 a druhého mŕtveho vedca. Vedec má u seba bezpečnostný kód 9-5-2-4, ktorý potrebujete. Taktiež pri ňom leží zbraň IL 86.

B. Otvor dvere s kódom

Vráťte sa s kódom naspäť k zavretým dverám, vyťukajte ho na klávesnici pri dverách a tie sa vám otvoria. Prejdite nimi a vstúpte do haly.

11. Získaj dokumenty

V miestnosti povyše naľavo si môžete trochu doplniť výbavu. Napravo vybehnite hore schodmi a v hornej miestnosti nájdete na pulte hľadané dokumenty (v ktorých sa inak dočítate, že toto podzemie je X-18 /bývalé laboratórium ešte pred katastrofou), ktoré si vezmite. Prijde vám zle, odpadnete a budete mať víziu. Vidíte neznámu postavu v kapucni (od chrbta, čiže jej nevidíte tvár) ako sa pozerá na Chernobyľskú nukleárnu továreň, v tom sa zrazu objaví veľký počet potkanov ktoré smerujú smerom k nemu. Niekto zakričí "Strelok!", postava vytiahne zbraň a začne strieľať potkany, ktoré sú už celkom blízko. Potom sa chystá otočiť, ale už sa prebúdzate.

A.1. Vráť sa k dílerovi

Vráťte sa von do budovy na povrchu. Dostali ste správu, aby ste sa vrátili za Sidorovichom a na mape sa vám označil južný prechod (brána), je to ceľkom ďaleko, tak bežte na smerom na juh a keď sa tam dostanete, prejdite bránou, čím sa dostanete naspäť do oblasti Kordón.

Po vstupe do oblasti sa vráťte za Sidorovichom a ukážte mu dokumenty pre Barmana a dá vám za ten pohľad 1 000 rubľov. Ak chcete, môžete si prilepšiť dvoma vedľajšími misiami. Sidorovich má jednu špeciálnu „Získaj dokumenty“. Máte získať kufrík zo stanoviska na juhu oblasti pri východe zo Zóny. Kufrík je v jednej zo zadných budov. Druhú úlohu „Zneškodni stalkerov“ má pre vás Fanatic, ktorý je vodcom, pokým sa nevráti Wolf, ktorý sa niekam vytratil. Máte zneškodniť skupinu stalkerov, ktorí sa chystajú obsadiť túto osadu. Sú zhromaždení pri maringotke, pri ceste neďaleko podchodu. Vybehnite teda smerom k nim a všetkých ich zlikvidujte. Potom sa len vráťte po odmenu za úlohu.

B. Dones dokumenty Barmanovi

Vráťte sa cez oblasť Smetisko do Baru. V bare u 100 radov dajte dokumenty Barmanovi za 10 000 rubľov. Taktiež vám zadá novú úlohu, získať prekvapivo ďalšie dokumenty.
Než sa vydáte do susednej oblasti, môžete si v bareu 100 radov od Lovca (Hunter) vziať vedľajšiu úlohu „Získaj rodinnú pušku“, ktorú môžete splniť práve v tejto oblasti.

 • Rostok

Rostok je ďalšia veľká, zastavaná oblasť priamo susediaca s Barom a umožňujúca prechod do Yantáru. Môžete tu nájsť pár artefaktov a prehľadať budovy okolo vlakovej stanice.
Môžete tu splniť vedľajšiu úlohu. V severozápadnej časti je vchod do podzemia. V tunely sú elektrické anomálie, ktorým sa len ťažko vyhýba. Pri vrakoch áut sú dva kontajnery a telo GordonFreemana, ďaľší Easter Egg (Gordon Freeman je totiž hlavná postava Half-Life). V jednom nájdete v kufríku pištoľ Big-Ben a v druhom kontajneri, ktorý má otvor zo zadnej strany, nájdete priamo brokovnicu, ktorá je zbraňou pre Huntera. Zaneste mu ju potom do baru u 100 radov.

12. Lokalizuj Kruglova

Po vstupe do oblasti postupujte ďalej a keď dorazíte k prvým vlakom, tak zájdite za múr, kde sa profesor Kruglov ukrýva a oslovte ho.

13. Nasleduj Kruglova

Len čo ho oslovíte, tak vás prosí, aby ste ho odviedli do oblasti Yantáru. Súhlaste.
Po ceste je napravo maringotka, v ktorej nájdete brnenie Flecktarn. Napokon sa spolu dostanete k podchodu, ktorý vedie k prechodu do oblasti Yantár. V podchode je dosť anomálií, tak vám Kruglov povie, aby ste ním prešli najprv vy (nezabudnite používať šróby (6)) a potom príde za vami sám v ochrane svojho brnenia. Takže spravte, ako povedal. Stačí sa držať stredu, alebo prebehnúť. Keď ste vonku z podchodu, o chvíľu dobehne aj Kruglov.

B. Porozprávaj sa s profesorom

Pokračujte ďalej s Kruglovom, keď sa zastaví, tak ho oslovte a úloha je splnená. Poďakuje vám a dá vám flashdisk s údajmi o jeho výskume, za ktorý vám vraj Barman určite rád zaplatí. Sám sa už vydá do Yantáru. Urobte to isté a prejdite do tej oblasti.

 • Yantár


Yantár je veľká oblasť. V oblasti sú v podstate dve zaujímavé miesta. Bunker naľavo od vstupu, ktorý patrí ekológom skúmajúcim Zónu a veľký komplex v hornej časti oblasti.

14. Lokalizuj profesora Sakharova

Po vstupe do oblasti choďte teda najprv doľava, na juhozápad a vstúpte do bunkra. Dvere sa vám otvoria. Vnútri je už profesor Kruglov, ktorého ste stretli a jeho kolega profesor Sakharov. Oslovte profesora Kruglova a za pomoc dostať sa sem vám odovzdá brnenie, SSP-99. Potom oslovte profesora Sakharova, ktorý vás vyšle po vzorky s profesorom Kruglovom.

A. Oslov profesora Kruglova

Po rozhovore s profesorom Sakharovom oslovte profesora Kruglova a povedzte mu, o čo vás Sakharov požiadal. Vyjdite von a profesor Kruglov vás bude nasledovať.

B. Nasleduj profesora Kruglova

Profesor Kruglov sa sám vyberie do neďalekej rúry, ktorá vás dostane popod kopec do oblasti, kde potrebuje spraviť výskum. O chvíľu nastane blowout, po ktorom sa preberáte v autobuse.

C. Nájdi Kruglova

Vonku leží profesor Kruglov, tak ho oslovte a pomôžte mu na nohy. Je slabo zranený. Vráťte sa s ním naspäť rúrou tak, ako ste prišli. Mali by ste ho zvládnuť udržať nažive. V bunkri len oslovte profesora Sakharova a odovzdajte mu výsledky.

15. Dostaň sa do X-16

Ďalej sa od profesora Sakharova dozviete, že ich kolega Vasiliev spolu so stalkerom Duchom - Ghostom pátrali po podzemí. Doktor Vasiliev to zrejme neprežil, no predpokladá, že Ghost sa dostal do podzemia. Zrejme niečo vedel a tajil to. Máte nájsť doktora Vasilieva, aby ste zistili, ako sa dostať do podzemia a tam nájsť Ghosta.

A. Lokalizuj doktora Vasilieva

Vydajte sa juhozápadne od bunkra, k miestu, kde je pri malej močarine vrak vrtuľníka. Tam nájdete telo doktora Vasilieva.

B. Lokalizuj Ducha

Keď prehľadáte Vasilievovo telo, zistíte z jeho záznamu, kde sa približne nachádza podzemie.

C. Dostaň sa do X-16

Zistíte, že vchod je niekde v centrálnej budove komplexu na severe. Vydajte sa tam, vstup do komplexu je klasicky cez bránu pri ceste. Za bránou môžete nájsť telo vojaka, ktorý má pri sebe vylepšené brnenie Healing Berill (obsahuje liečivé látky a pomáha k rýchlejšiemu uzdraveniu). Z jej zadnej strany je vstup do budovy. Môžete ju prehľadať, no inak len zbehnite dole schodmi oproti vstupu a choďte ešte nižšie po schodoch.

 • X-16

X-16 je podzemie, v ktorom sa práve nachádzate. Tvorí ho niekoľko hál smerujúcich do poslednej, centrálnej kruhovej miestnosti.

16. Lokalizuj Ducha

Po vstupe zlezte dole rebríkmi a len halami priamou cestou vpred. Napokon dorazíte do centrálnej, kruhovej haly. Tu musíte vypnúť tri paneli. V hale môžete nájsť brnenie Berill-5M Armored Suit.

A. Vypni 1. panel

B. Vypni 2. panel

C. Vypni posledný modul

V hale je päť podlaží. Najprv musíte vypnúť tri moduly. Na prvom poschodí, kde sa nachádzate, je prvý ovládací panel. Potom vybehnite po schodoch na druhé poschodie, kde je samozrejme druhý panel a na tretej plošine je tretí panel.

D. Vypni mechanizmus

Keď odpojíte všetky tri moduly, stále musíte vypnúť aj stroj. To už len vybehnite na najvyššie podlažie a napravo v riadiacej kabíne vypnite ovládacím panelom stroj.

17. Získaj dokumenty

Už len treba nájsť požadované dokumenty.

A. Zisti, kde je Duch

B. Získaj dokumenty

Do podzemia ste sa už dostali, takže treba vyraziť po dokumenty. Len prejdite zo štvrtého podlažia, kde ste odpojili modul ďalej chodbou a na konci poslednej haly nájdete Duchovo telo. Prezrite si ho a získate dokumenty. Taktiež si od neho vezmite jeho špeciálne brnenie (Ghost Suit), ktoré môžete odovzdať vedcom ako súčasť vedľajšej úlohy.

C. Dostaň sa von cez tunel

Napravo je za pletivom v podlahe otvor, ktorým skočte dole. Dole je v stene ďalší otvor, ktorým prelezte a dostanete sa do podzemných tunelov pod celým komplexom. Len nimi prejdite až na koniec, kde vylezte hore rebríkom. Ste v južnej časti komplexu. Preskočte pletivo, zoskočte z múru a ste vonku.

D. Odovzdaj dokumenty

Už sa len vráťte do bunkra za profesorom Sakharovom a oznáte mu splnenie vášho poslania. Nezabudnite si pozrieť, čo má na predaj. Nájdete tam dobré kúsky brnenia (SSP-99MSSP-99 a SEVA Suit) a aj pár dobrých zbraní.

18. Získaj dokumenty

Toto je úloha, ktorú ste dostali už na začiatku vašej púte z Baru od Barmana. Celý čas ste pracovali na jej splnení prostredníctvom ostatných úloh. Dokumenty ste našli počas plnenia predošlých úloh v podzemí.

B. Stretávka s Barmanom

Vráťte sa naspäť a odtiaľ do Baru. Oslovte Barmana a odovzdajte mu dokumenty. Taktiež mu dajte flashdisk, ktorý vám dal profesor Kruglov za to, že ste ho dostali bezpečne k Yantáru. Barman vám zaň dá 5 000 rubľov.
Barman vám povedal, že vám zariadil vstup do hlavného stanu skupiny Duty. Tá je tu v oblasti Bar. Je to časť na východe, pred ktorou stoja na stráži vojaci a predtým vás nechceli vpustiť. Od generála Voronina môžete získať vedľajšiu úlohu „Získaj Bulldog-6“.
Teraz môžete začať plniť novú úlohu, ktorú vám zadá, no odporúčam splniť najprv úlohu, ktorá sa vám objavila. Musíte sa vrátiť do Kordónu.

19. Stretni pútnika

Vráťte sa do oblasti Kordón. V rozpadnutej budove pri ceste smerom k železničnému násypu (kde je aj stalker Fox) je samotár Guide. Na základe informácií mu povedzte, že sa chcete stretnúť s Doktorom. Povie vám, že Doktor je v Strelokovom úkryte.

B. Stretni doktora v Strelokovom úkryte

Prejdite z Kordónu do Smetiska a odtiaľ opäť do Agroprom Research Institute. Viete už kde je, tak sa tam v kanáloch presuňte. Pri pokuse o vstup do skrýše sa spustí pasca a vy padnete z rebríku. Prebúdzate sa v Strelokovom úkryte, kde sa k vám prihovára "Doktor" a oslovuje vás Strelok. Vraví, že máte ísť do Pripyate, nájsť tam určitú izbu v hoteli. Následne odpadnete do bezvedomia. Keď sa prebudíte, Doktor tu už nieje.

 • Armádne skladiská

Je to veľká oblasť. Napravo od vstupu, na kopci nad cestou je malá farma, kde sa zdržujú vojaci Duty v exoskeletonoch PNB-4UZ. Južnú a juhovýchodnú časť vypĺňa stará armádna základňa slúžiaca ako sklad, kde majú teraz menší tábor "slobodný muži".
V severozápadnej časti je veľká dedina, ktorá je prázdna až na pár stalkerov pri vstupe. U nich si môžete od Murka vziať vedľajšiu úlohu „Vyčisti dedinu“, ktorej podstatou je zabiť všetkých mutantov v tejto dedine. Hľadajú sa trochu problematicky, no väčšmi keď vás zaregistrujú, sami na vás zaútočia. Celkovo ich je asi päť až sedem. Keď úlohu splníte, ohláste to Murkovi a dá vám ďalšiu „Oznám Lakomca o svojom úspechu“, ktorá spočíva len v tom, aby ste zašli do tábora "slobodných mužov" a od Lakomca - Skinflinta si vypýtali odmenu.
Tu splňte vedľajšiu úlohu pre Duty „Získaj Bulldog-6“. Vstúpte tábora vo vojenskom sklade a tam pohľadajte chlapíka označeného ako Šéf - Chef. Majte u seba aspoň štyri fľaše vodky. Rozprávajte sa s ním a občas spomeňte zbraň Bulldog-6. Zakaždým si vypijete a keď bude opitý, tak spomenie, že jednu stratili v dedine. Zobrazí sa vám to na mapke. V jednej z budov v dedine nájdete túto zbraň v pivnici. Potom ju len odneste do Baru generálovi Voroninovi, ktorý vás obdarí oblekom PSZ-9Md Universal Protection vo farbách Duty.
V severozápadnej časti je na konci cesty prechod. Prechod je ale uzavretý, cesta vedie do Dead City - Mŕtveho mesta. Nemáte dôvod tam chodiť. Vo východnej časti je malé jazierko, kde je aj dosť radiácie a v drevenici nad jazierkom žije sloboďák ktorý je na fete a strieľa po každom kto sa priblíži. Niekedy spí. Môžete sa k nemu vplížiť, nájdete u neho aj brnenie (Flecktarn). Medzi jazierkom je aj mínové pole, tak pozor.
V severovýchodnej časti je prechod do oblasti Červený les. Pri prechode majú tábor ďalší "slobodný muži". Keď sa k nim priblížite, môžete im pomôcť s likvidáciu útočiacich stalkerov „Asistuj "slobodným mužom" pri bariére“. Veliteľom tejto hliadky je Kápo - Cap, alebo po inom Pán Klobúk. Tak ho teda oslovte a potom pomôžte ostatným likvidovať skupinu, ktorá sem beží smerom z Červeného lesa. Za pomoc dostanete finančnú odmenu.

Hlavnou náplňou postupu v tejto oblasti je pridať sa k Duty, alebo "slobodným mužom". Samozrejmé je však, že keď sa pridáte k jedným, druhí budú s vami nepriateľmi. Rozhodnutie je na vás.
 

 • Duty

Ak sa pridáte k Duty, tak vybehnite na farmu a oslovte vodcu Lebku - Skulla. Prvou úlohou je zlikvidovať ostreľovača, ktorý im bráni dostať sa k ich základni. Takže v rámci úlohy „Zabi snipera“ sa vyberte k západnej stene. Ostreľovač je na veži za múrom. Nájdite si vhodné miesto, odkiaľ na neho dovidíte a zastreľte ho. Oznámte to Skullovi a dostanete 4 000 RU. Už má pre vás prichystanú druhú úlohou „Zabi zkurvysyna“, v rámci ktorej sa chystajú zabiť stalkera Lukáša. Vybehnite najprv s vojakmi Duty k múru, tu na západnej strane základne a umiestnia tam TNT - časť múru odpália. Vtrhnú dnu, tak choďte s nimi. Mimo zabitia vodcu máte za úlohu tiež zlikvidovať troch zvyšných ostreľovačov. Potom sa porozprávajste s Lebkom a ten vám dá odmenu 8 000 rubľov.
Výhodnejšie je pripojiť sa k Duty prenajmä z tej časti, že ovládajú Bar a celkovo majú väčšie pôsobenie v Zóne, takže by to bol problém ak by vás vyhlásili ako svojho nepriateľa.

 

 • Slobodný muži

Ak sa k nim pridáte, tak zájdite do budovy uprostred skladísk. Vnútri si na poschodí pohovorte s Lukášom. Lukáš chce, aby ste sa zbavili vojakov Duty, ktorí sídlia na farme pri vstupe do oblasti. Dostanete úlohu „Odohnaj Povinnosť“. Vyjdite do základne a pri moste oslovte Maxa. Ten sa so skupinou stalkerov vydá k táboru Duty. Choďte s nimi a pomôžte im zbaviť sa všetkých vojakov Duty. Potom sa len ohláste po odmenu. Lukáš má pre vás ďalšiu úlohu „Zabi krysu“. Máte dostať zradcu v ich vlastných radoch, no musíte ho dostať pri čine. Vydajte sa na opustenú farmu na severe, ktorá je nad dedinou. Na farme je Pavlik, no nesmie vás zbadať, inak na vás zaútočí a nezavolá svoj kontakt. Keď budete mať farmu na dohľad, tak sa plížte a sledujte ho ďalekohľadom. Po chvíli vojde do budovy a zavolá kontakt. Potom ho môžete zabiť. Len vbehnite a zastreľte ho. Prichádza Ara so svojou ochrankou. To je zradcov kontakt, tak ho tiež zabite. Vráťte sa za Lukášom a dostanete odmenu 7 000 rubľov. Ešte vás pošle k prechodu do Červeného lesa, no tú úlohu ste už mohli spraviť predtým.
Celkovo sa pridanie k "slobodným mužom" zdá zbytočné. Neni ich veľký počet, dokopy možno 25 a majú menší tábor v budove v skladiskách a pár stalkerov pri prechode do Červeného lesa.
 

 • Červený les


Toto je veľká, divoká oblasť plná anomálií. Na dome naľavo na plošine je skryté brnenie (PSZ-9). Hlavnú časť tvorí les. Môžete prejsť ním, alebo sa držať cesty, ktorá lemuje východnú časť, no na nej je zas dosť anomálií. Na konci oblasti poniže cesty k Pripyati chráni túto časť val, ktorý však môžete prekonať na východe normálne po ceste, alebo z druhej strany cez les, cez diery v pletive. V západnej, severozápadnej časti je komplex, ktorý je vaším cieľom pri postupe hlavným príbehom.

20. Vypni radar

Prejdite celou oblasťou do severnej časti a tam pokračujte cestou na západ do komplexu. Cestou k nemu, ktorá smeruje do kopca, si dajte pozor na pár výbušných sudov, ktoré môžu odpáliť anomálie, ak sa priblížite.

A. Dosiahni antény

Keď sa dostanete ku komplexu, dajte sa smerom k bráne na západnej strane. Na východe je zvalený strom opierajúci sa o múr a po ňom sa môžete dostať dovnútra. Ešte povyše stromu je časť múru zbúraná a prejsť sa dá aj tadiaľ, no tam vás ohrozuje radiácia. Vnútri postupujte obozretne.

B. Nájdi vstup do kontrolného bunkru

Keď ste už v komplexe, nemusíte ho celý prehľadávať. Poniže dvoch strážnych veží, pod východným múrom je tunel, vo vstupe ktorého je vlakový vozeň. Vstúpte do vozňa a prejdete ním do tunela. Prejdite tunelom a na konci vstúpte do podzemnej časti.

C.  Vypni mechanizmus

Tu na vás čaká veľká hala. V podzemnej časti síce nemáte mapku, ale celá oblasť je úplne priamočiara. Všetky bočné dvere sú zasypané, takže môžete ísť jedinou možnou cestou. Cestou môžete naraziť na zamknuté dvere, ktoré otvoríte kódom 3-4-2-0-8-9, na ktorý som prišiel po dlhšom bádaní. Na konci, pri poslednej slepej hale, sú naľavo dvere, za ktorými zbehnite schodmi ešte nižšie. Dole pokračujte na koniec do miestnosti s generátormi a pri poslednom vyjdite hore schodmi, za ktorými prejdite dverami do priestrannej haly. V nej prejdite po ochodze doprostred a tam deaktivujte na ovládacom paneli stroj.
Teraz sa musíte vrátiť von, smerom k Pripyati.

 • Pripyat


Pripyat je jedno obrovské mesto, ktoré sa nachádza neďaleko elektrárne a bolo silne postihnuté jej výbuchom! Celú oblasť tvorí teda mesto, respektíve jeho opustené a zničené pozostatky. Odtiaľto už máte priamy prístup k samotnej nukleárnej elektrárni.

21. Dostaň sa do hotelu

Vašou úlohou je tu dostať sa do hotelu. Zároveň, ak ste si splnili úlohy kde ste sa stretli s Pútnikom a Doktorom tak máte nájsť tajný úkryt v hoteli.

A. Stretni Sidorovichovích stalkerov

Keď ste odpojili vysielač a vyšli z komplexu, tak vám Sidorovich oznámil, že keďže je už možný prechod do Pripyati, zhromaždila sa tam skupina jeho stalkerov, chystajúca sa ho preskúmať. Odporúča vám pridať sa k nim. Sú neďaleko od vstupu do oblasti, tak k nim zájdite a pridajte sa k nim. Čakajú na vás. Na ich čele je Wolf, takže vám stačí ho prenasledovať.

B. Prenasleduj Vlka

Skupina sa začne presúvať ruinami mesta. Postupujte s nimi. Spoločne prejdete pár ulicami až k podzemnej garáži. Do nej vojdú a tam sa rozhodnú, že je čas doplniť sily a oddýchnu si. Ak chcete ďalej, tak musíte postupovať sami.

C. Nájdi hotel

D. Nájdi izbu v hoteli

E. Prehľadaj izbu

Severne od parkoviska je hotel. Dostaňte sa doň a vyjdite na poschodie. Tam otvorte dvere na ľavej strane a dostanete sa do miestnosti, ktorá bola vaším úkrytom, keď ste tu už kedysi zrejme "pôsobili". Z miestnosti si vezmite dekodér a nejaký zväzok papierov. Tu už ste si ukryli aj armádne brnenie (SKAT-9M).

F. Nájdi cestu do Chernobyľu AE

Keď ste si splnili ostatné povinnosti a prehľadali mesto, postupujte do jeho severnej oblasti, kde je prechod ďalej. Prejdite ním a po krátkej scénke sa vám začne nahrávať nová oblasť.

 • Chernobyl AE


Teraz sa musíte dostať priamo do elektrárne. Obťažujú vás anomálie. Postupujte v oblasti po hlavnej ceste, ktorá vás dovedie k cieľu. Najprv rovno po ceste pred vami a na konci neďaleko budovy pred vami zabočte doľava. Postupujte tu zase rovno až na koniec cesty, kde narazíte na koľajnice a aj nejaký vlakový vozeň. Tu sa otočte doprava a vstúpte do budovy. Vo vstupnej hali už len doľava a vstúpte otvorom do podzemnej časti.

,,Sarkofág"

Tu postupujte celkom lineárnou cestou až ku schodom, ktorými vybehnite hore. Nad schodmi sa chodba rozdvojuje a každá z ciest vám umožní rozdielne zakončenie.
Cesta naľavo vedie do ďalšej chodby.
Cesta napravo vedie tiež do ďalšej chodby, kde po ľavej strane bude vstup do chodby s tajnými dverami, ktoré vám umožnia ďalšie ukončenie hry s objasnením mnohých záhad.


A. Nájdi skryté dvere

B. Otvor dvere s dekóderom

C. Zisti, čo je za dverami
 

Keď z chodby prejdete doľava k tajným dverám, tak na ne použite dekodér. Máte 30 sekúnd, než dvere otvorí. Keď sa dvere otvoria, situácia sa nezlepší. Čaká vás niekoľko dlhých chodieb. Prejdite takto pár dlhých chodieb až na koniec a tam vstúpte do haly s ovládacími panelmi.

Vstúpte do miestnosti a uprostred vidíte kruh, ktorý lemuje šesť stĺpikov s modrými guľami. Všetky ich streľbou zničte. Ako ich budete likvidovať, začnú sa v miestnosti objavovať anomálie útočiace na vás. Nemáte inú možnosť, než sa im snažiť uhýbať, pokým nezničíte všetky stĺpiky.

Keď sa vám to podarí, objavíte sa vonku. Teraz vás čaká dlhá a namáhavá cesta. Neďaleko vás je anomália. Skočte do nej a budete teleportovaný na iné miesto. Takto sa budete musieť presúvať. Všetky vás presúvajú len v rámci tejto oblasti po rôznych častiach okolia elektrárne. Celkovo môžete vidieť po okolí hromadu na rôznych miestach. Vy budete vždy teleportovaný na iné miesto. Niektoré sú neraz len pár metrov od vás, niektoré musíte pohľadať. Cesta k nim je však vždy celkom ľahko, intuitívne nájditeľná. Jedna je umiestnená napríklad pri stene budovy a je do nej treba skočiť zo strechy, inak ich bežne nájdete na plošinách, strechách a trámoch. Anomálií je pomerne dosť takže sa presúvajte. Keď vstúpite do poslednej, vrhne vás to do miestnosti, kde je nejaký prístroj fungujúci na energii tiel v bio-komorách. Pustí sa scéna, v ktorej zničíte prístroj a vydáte sa ďalej niekam do Zóny. Zrejme ten najlepší koniec z tých, ktoré hra ponúka - http://www.youtube.com/watch?v=IU6vlQfrBfk

TOPlist